مدیرتوزیع برق شهرستان سلسله گفت: فیدر جدید شهرک صنعتی الشتر با اعتبار 50 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش صدای منتقد، مدیر شرکت توزیع برق شهرستان سلسله در گفت و گو با خبرنگار این خبرگزاری گفت: فیدر جدید شهرک صنعتی الشتر پس از گذشت 10 سال با اعتبار بالغ بر 50 میلیارد ریال درهفته دولت افتتاح وبهره برداری رسید.

 

بهمن رشنو تصریح کرد: طول شبکه فشار متوسط این فیدر هفت و ۲ دهم کیلومتر و طول شبکه فشار ضعیف آن چهار و نیم کیلومتر است و دارای سه پست توزیع و ۱۲۰ دستگاه چراغ معابر و در مجموع برای بهره برداری از آن ۴۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

 

مدیر توزیع برق سلسله با اشاره به اینکه فیدر برق دستگاهی است که قادر است جریان برق را از یک منبع بزرگ برق به منابع کوچک‌تر که به این انرژی نیازمند هستند، برساند، افزود: فیدر شهرک صنعتی شهرستان سلسله بیش از ۱۰ سال بود که به علت مشکل معارضین منطقه در بلاتکلیفی به سر می برد که با پیگیری های فراوان این مشکل رفع شد.

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد