لرستان یکی از استان‌های موفق در طرح جهش تولید است،یکی از کشت‌هایی که به دنبال توسعه آن هستیم دانه‌های روغنی به ویژه گلرنگ است.

افزایش چهاربرابری تولید دانه‌های روغنی در استان نسبت به سال گذشته بهره‌وری در بخش کشاورزی را به دنبال دارد.