به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر «احمد وحیدی» در پاسخ به خبرنگاری در خصوص برخی هجمه ها به ماموران انتظامی گفت :

تخطی در مقابل ماموران انتظامی که در حال اعمال قانون هستند از هیچ کس پذیرفته نیست.

وی تاکید کرد آنچه فراجا انجام می دهد مورد تاکید و تشکر قاطبه مردم عزیز است و فراجا در چارچوب ماموریت های قانونی خود عمل می کند.