آغاز فعالیت رسمی جبهه تحول و پیشرفت ایرانی اسلامی در لرستان 

 جبهه تحول و پیشرفت ایرانی اسلامی شاخه لرستان دیروز فعالیت رسمی خود را در استان آغاز کرد.  

 

به گزارش صدای منتقد، در جلسه ای که با حضور معاونین، دبیران کمیته های تخصصی و روسای شهرستانی جبهه تحول و پیشرفت ایرانی اسلامی شاخه لرستان در خرم آباد تشکیل شد مرام نامه، اساسنامه و آیین نامه اجرایی این جبهه قرائت و فعالیت رسمی آن آغاز شد.

محمد علی ناصری رئیس جبهه تحول و پیشرفت ایرانی اسلامی لرستان در این جلسه به تشریح اهداف، برنامه ها، سیاست ها و راهبردهای اجرایی این جبهه پرداخت و گفت:پایبندی به اصول اخلاق اسلامی و رعایت اصل احترام متقابل، جذب تفکرات و اندیشه های نوین و جذب جوانان را از دیگر اهداف تشکیل این جبهه برشمرد.

وی از فعالان این جبهه خواست ضمن رصد موضوعات تخصصی و چالش های اجتماعی با ارائه نقد سازنده و راهکار اجرایی و عملی به دولت انقلابی آقای رئیسی کمک کنند.

در ادامه حاضرین در جلسه دیدگاهها و راهکارهایی برای پیشبرد بهتر اهداف این جبهه ارائه کردند.

 

گفتنی است این جبهه از سال گذشته فعالیت غیر رسمی خود را آغاز کرده بود.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد