طی حکمی از سوی دکتر بهرام دلفان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، دکتر سیاوش بیرانوند به عنوان سرپرست معاونت درمان این دانشگاه منصوب شد. 

 

به گزارش صدای منتقد، دکتر سیاوش بیرانوند متخصص بیهوشی و عضو هیات علمی ( دانشیار گروه آموزشی بیهوشی ) دانشگاه می باشد که هم اکنون به این سمت منصوب گردیده است.

دکتر سیاوش بیرانوند با ۱۵ سال سابقه ی خدمتی در دانشگاه ، قبلا به عنوان معاون درمان ، معاون آموزشی و مشاور رئیس دانشگاه انجام وظیفه نموده که این‌ ها تنها بخشی از سوابق اجرایی و مدیریتی وی می باشد.

پیش از این ، دکتر علی بختیاری عهده دار این مسئولیت بود.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد