مدیرکل زندان های لرستان از استفاده 260 زندانی از پابند الکترونیک دراین استان خبر داد

 

به گزارش صدای منتقد، مدیرکل زندان‌های لرستان گفت :به منظور تحقق برنامه کاهش جمعیت کیفری و در راستای اجرای این اولویت سازمانی از سال 98 تا کنون 920 نفر تحت پوشش مرکز مراقبت الکترونیک قرار گرفتند.

کشوری تصریح کرد: زندان‌های لرستان ضمن تحقق کامل برنامه‌های ابلاغی در این زمینه با توجه به رشد 114 درصدی، رتبه برتر استفاده از پابند الکترونیک را در کشور کسب کرده است.

وی افزود: در حال حاضر 206 نفر از زندانیان استان با استفاده از پابند الکترونیک در محدوده مشخص خارج از زندان تحمل حبس می‌کنند.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد