جای خالی نمایندگان لرستان در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس/نام هیچ نماینده لرستانی درسامانه شفافیت آرای مجلس دیده نمی شود

 

به گزارش صدای منتقد، با ورود به سایت رسمی مجلس و کلیک گزینه سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس، متوجه خواهید شد که فقط 58 نماینده مجلس سامانه شفافیت آرای خود را فعال کرده اند و متاسفانه نام هیچ نماینده از استان لرستان در این لیست 58 نفره نیست!

شفافیت آرای نمایندگان مجلس از جمله مطالبات قاطع مردم لرستان می باشد که ولی نعمتان از تصمیم گیری آرای وکلای خود درمجلس اطلاع داشته باشند و حدود 96 درصد مردم ایران با شفافیت آرای نمایندگان مجلس موافق می باشند.

جای تاسف است که نمایندگان لرستان سامانه شفافیت آرای خود را در توهین به شعور نخبگان و مردم حوزه های انتخابیه خود خاموش کرده اند!!

 

خبرنگار: سجادجوانمرد