این روزها حال ورزش لرستان ازروزهای تیره وتار ابری به روزهای درخشان و آفتابی تغییر کرده واین توسعه وروزهای درخشان مدیون دبل وحمایت های ستودنی دکتر زیویار استاندار ورزشی استان ویک مدیر کل جوان، انقلابی واز جنس اصیل ورزش یعنی، سید آرش قیاسیان است.
ورزش لرستان در دولت سیزدهم در کلیه ابعاد قهرمانی، عمرانی، همگانی و… سیرصعودی وروند روبه رشدی داشته از قهرمانی ورزشکاران لرستانی در میادین جهانی وبین المللی تا گسترش سرانه فضای ورزشی با توزیع عادلانه در کلیه نقاط استان. نگاه ویژه به توسعه ورزش بانوان اشاره کرد.
یکی از رشته های که در گذشته با استعداد یابی وخدمات ارزنده استاد یوسف مهری پور با معرفی قهرمانان ارزنده وصاحب نامی همچون آرش میر اسماعیلی، چاه خندق، ولی بهاروند و….. جودو لرستان سالها پایتخت ومرکز پرورش قهرمانان ملی واین مرهون سالن قهرمان پرور ۲۲بهمن خرم آباد بود که با تصمیمات غیر کارشناسانه وغیر ورزشی اعضای دور چهارم شورای اسلامی شهر خرم آباد با وجود حضور چند چهره شاخص ومسئول ورزشی در ترکیب آن دوره شورا بسیار عجیب وغیر قابل باور بود.
دوستان ورزشی وغیر ورزشی شورای دور چهارم با تخریب ونابودی سالن جودوی تاریخی وقهرمان پرور ۲۲بهمن خرم آباد برای زدن کلید استارت یکی از پروژه های آیینه دق استان “برج های ناکام دوقلو” عملا یک بازی دوسر باخت را شروع ودرخت تنومند جودو لرستان را به یک نهال نحیف وضعیف مبدل کردند.
با استقرار دولت کریمه وقوی مردمی سیزدهم در کشور وخاصه لرستان، شاهد اقدامات بسیار خوبی در محرومیت زدایی وتوجه جدی به ورزش های المپیکی ومدال آور ونگاه توسعه ای وبدور از شهر محوری وعادلانه به کلیه نقاط، استان با محوریت محرومیت زدایی در ورزش شکل گرفت.
در این میان نقش بسیار مهم وتاثیر گذاراستاندار ورزشی استان دکتر فرهاد زیویار در حلاجی موشکافانه ونگاه کاملا حرفه ای وآمایش سرزمینی به ورزش لرستان در این مدت اندک سالها ورزش نحیف لرستان را به سوی پیشرفت وتوسعه سوق داد.
تخصیص اعتبار ویژه به دو ورزشگاه بزرگ ونیمه کاره ۱۵هزار نفری خرم آبادوولایت بروجرد با اعتباری بالغ بر ۵۰میلیارد برای تکنیل وافتتاح این دو پروژه زخمی ونیمه کاره از شاهکار های بزرگ مدیریت ارشد استان واداره کل ورزش وجوانان است.
یکی از اقدامات بسیار مثبت وقابل تقدیر استاندار لرستان وسید آرش قیاسیان مدیر کل جوانواز جنس ناب ورزش استان، اهدا یک سالن بین المللی وزیبا در مجموعه ورزشی، سبزی پرور به ارزش ۱۲میلیارد تومان به جودوی لرستان برای بازگشت به روزهای طلایی جودو استان بود.
ودر اولین گام وافتتاح این مجموعه ورزشی واختصاصی جودو، برگزاری مطلوب ودر خور شان جودوی بانوان قهرمانی کشوردر سه رده واستارت پرورش قهرمانان ملی والمپیکی در آینده نه چندان دور خواهیم بود.
زیویار وقیاسیان با افتتاح سالن تخصصی بین المللی جودوی لرستان یک پادزهر ومرحم بسیار تسکین بخشی به نابودی وتخریب سالن جاودانه وقهرمان پرور ۲۲بهمن زدند وکم کاری و گناه نابخشودنی اعضای شورای شهردور چهارم، استاندار ومدیر کل وقت ورزش را با نگاه برنامه محور ودقیق به ورزش قهرمانی کاملا جبران کردند.
عمر مدیریت ومسئولیت ها به مثابه زدن یک پلک به هم مثل برق وباد می گذرد وآنچه در برگ برگ تاریخ به یادگار ثبت وضبط می شود عملکردها برای توسعه استان ورضای خدا باقی خواهد ماند.
یاداشت: امیر محمود داودی نژاد