انتصاب یک جوان انقلابی و متخصص در راس توزیع برق لرستان

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد«مهندس عبدالرضا حسینی مهر»معاون بهره برداری شرکت توزیع برق لرستان طی حکمی ازسوی رئیس سازمان توانیر به عنوان مدیرعامل توزیع برق لرستان منصوب وجایگزین مهران امیری خواهد شد.

وی از جوانان انقلابی و متخصص می باشد و می توان با این انتصاب به توسعه و تحول حوزه برق لرستان امیدوار بود

 

خبرنگار: سجادجوانمرد