جدال شاخ به شاخ استاندار لرستان با مدیرعامل شرکت توانیر 

پیروز انتصاب مدیرعامل برق لرستان، کردی یا زیویار؟ 

 

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، پس از گذشت 10 ماه از انتصاب «مهران امیری» به عنوان سرپرست توزیع برق لرستان، و عدم رضایت مدیرعامل توانیر از عملکرد این سرپرستی، وبنا بر تصمیم این مدیرعامل « عبدالرضا حسینی مهر» معاون فعلی بهره بردار شرکت توزیع برق لرستان قراراست به عنوان سرپرست جدید توزیع برق لرستان منصوب شود،

اما شنیده می شود «فرهادزیویار» استاندار لرستان مخالفت خود را با این انتصاب به مدیر عامل توانیر اعلام کرده است، والبته ازپایتخت به گوش می رسد مرغ مدیرعامل شرکت توانیر (آرش کردی) نیز یک پا دارد و بر انتخاب تخصصی خود یعنی انتصاب «عبدالرضا حسینی مهر» به عنوان سرپرست جدید توزیع برق لرستان تاکید فراوان دارد

حال باید به انتظار نشست که دراین جدال شاخ به شاخ دومسئول استانی وکشوری کدام مدیر بر مبنای انتخاب خود موفق خواهندشد؟!

آیا «آرش کردی» مدیرعامل شرکت توانیر می تواند گزینه مورد نظر خود را به عنوان نماینده این شرکت تخصصی در لرستان منصوب نماید یا «فرهادزیویار» استاندار لرستان برنده این ماراتن خواهد شد و اجازه نخواهد داد که این معارفه انجام شود؟!

 

خبرنگار: سجادجوانمرد