مدیرعامل صندوق اجتماعی بیمه روستاییان و عشایر لرستان از حمایت مالی این صندوق از ورزش دو و میدانی در مسابقات انتخابی استان به میزبانی شهرستان چگنی خبرداد

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، در دیدار سیاوش سپهوند رئیس هیات دوومیدانی لرستان با محمدرضا عسگریان، مدیر عامل صندوق اجتماعی بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر لرستان مقرر گردید که این صندوق حامی ورزش دو صحرانوردی در مسابقات انتخابی استان باشد

محمدرضا عسگریان در این دیدار اظهار کرد: حمایت این صندوق از ورزشکاران نوجوانان و جوانان با استعداد است که به هدفشان برسند.

وی ادامه داد: با همکاری هیات دو و میدانی استان لرستان برای شروع به کار مسابقات دو صحرانوردی انتخابی استان که به میزبانی شهرستان چگنی برگزار می‌شود را مورد حمایت قرار خواهیم داد

مدیر عامل صندوق اجتماعی بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر لرستان بیان کرد: در وهله اول وظیفه ما تأمین جایگاه صندوق بیمه عشایری است و امید به زندگی هم سر لوحه کار ماست که در کنار این وظایف ورزش را حمایت خواهیم کرد که جوانان بتوانند به این سمت سوق پیدا کنند و در آینده آنها تاثیر گذار باشیم.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی بلند مدتی برای حمایت از ورزش به خصوص ورزش دو و میدانی در بخش های مختلف را مد نظر داریم.

سیاوش سپهوند رئیس هیات دو و میدانی استان هم در این دیدار ضمن تشکر از حمایت صندوق بیمه روستاییان و عشایر از ورزش دو و میدانی اظهار کرد: هدف ورزش دو و میدانی هم شناسایی بیشتر این صندوق به جامعه هدف خواهد بود.

وی ادامه داد: امیدواریم که بتوانیم اهداف مورد نظر صندوق بیمه روستاییان و عشایر را علاوه بر سطح استان در سطح کشور هم معرفی کنیم.

 

خبرنگار:سجادجوانمرد