8میلیون و پانصد هزار تومان قبض گاز یک دوره در شهرستان دلفان/مدیرعامل گاز لرستان در مورد صدور قبض های نجومی مشترکین اطلاع رسانی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، سالها می باشد رسانه‌های لرستان به این نکته پرداخته اند که چرا مناطق گرم لرستان به مانند شهرستان پلدختر درفصل تابستان باید قبض های نجومی برق، و در فصل زمستان مناطق سردسیری مانند سلسله، دلفان، ازنا و الیگودرز باید قبوض سرسام‌آور گاز را پرداخت نمایند!

این در حالی است که در استان های همجوار در فصول گرم و سردسال تعرفه گرمسیری و سردسیری برایشان اعمال می شود ولی مردم مناطق محروم لرستان باید هزینه کم کاری نمایندگان پر ادعای خود در مجلس شورای اسلامی و مسئولین را بپردازند!

با توجه به صدور قبض های نجومی مشترکین گاز در برخی از شهرستان های سردسیر لرستان، و تماس های مکرر شهروندان با این خبرگزاری، انتظار می رود مدیر عامل گاز لرستان درمورد چگونگی صدور قبض های فوق اطلاع رسانی کند.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد