مدیرعامل آبفا لرستان از اختصاص ۴۳ میلیارد تومان به طرح تصفیه خانه فاضلاب الشتر خبرداد

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، مهندس یاسر اکبریان گفت: از محل ماده ۵۶ مبلغ 43 میلیارد تومان برای ادامه عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر الشتر (مرکز شهرستان) اختصاص یافت

مدیرعامل آبفا لرستان تصریح کرد: طرح جمع‌ آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر الشتر پس از مطالعه و کارشناسی ‌های لازم، سال ۸۰ آغاز و تاکنون عملیات اجرایی مربوط به خط انتقال به طول چهار کیلومتر، خط اصلی به طول ۲۳ کیلومتر و خط فرعی آن به طول ۶۰ کیلومتر به میزان حدود ۹۵ درصد انجام شده است

 

خبرنگار: سجادجوانمرد