اداره کل ورزش وجوانان استان لرستان در بیانیه ای تصمیم نمایندگان پارلمان اروپا و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی را محکوم کردند.

دراین بیانیه آمده است: این اقدام غیر قانونی و خصمانه نه تنها به چهره خدوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدشه‌ای وارد نکرده بلکه اقتدار، اتحاد و همدلی ملت ایران اسلامی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

محبوبیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان مردم و گسترش روزافزون استقبال از دستاوردهای آن برای امنیت منطقه ای وفرامنطقه ای، زمینه ساز افزایش بغض و کینه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی نسبت به آن شده است.

جامعه بزرگ وولایت مدار ورزش وجوانان استان لرستان ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و غیرمنطقی در قراردادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درفهرست سازمان‌های تروریستی، حمایت همه جانبه خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام می‌دارد.