بخش بسطام شهرستان سلسله با جمعیتی بالغ بر چهارهزار نفرو ۲۲ روستا مرکزخدمات کشاورزی ندارد وازمهم ترین مطالبات مردم بسطام، از رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان احیای مجدد مرکز خدمات کشاورزی در این منطقه کشاورز خیز می باشد.

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، بخش بسطام «شهرستان سلسله» شامل 22 روستا وجمعیتی بالغ بر 4هزارنفرمی باشد، این منطقه که ازقطب های مهم کشاورزی در استان لرستان به حساب می آید،درسالیان گذشته دارای یک مرکزخدمات جهادکشاورزی مستقر درروستای «سراب چنار» بوده است ودر جهت امورات کشاورزی ۲۲ روستای فوق منطقه بسطام درتامین حوزه کشاورزی شهرستان واستان نقش بسزائی داشته است.

حال حکایت موضوع از این قراراست که مدت ۳سال می باشد که مرکز خدمات کشاورزی در منطقه بسطام درزمان مدیریت سابق جهادکشاورزی شهرستان سلسله و رئیس سابق سازمان جهادکشاورزی لرستان جمع آوری شده است واین مرکز به روستای علی آباد هنام انتقال یافته است و کشاورزان شریف ۲۲ روستای منطقه بسطام را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

کشاورزان شریف منطقه «بسطام» از جمله مردم انقلابی می باشند که درانتخابات گذشته ریاست جمهوری برای آیت الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب سنگ تمام گذاشتند و هم اکنون اهالی این منطقه خواستار رسیدگی «سیدعمادشاهرخی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان درراستای بازگشت این مرکزخدمات کشاورزی به روستای «سراب چناربسطام» هستند، زیرا اکثریت کشاورزان شریف این منطقه که ساکن ۲۲ روستای بسطام می باشند به دلیل نداشتن وسیله نقلیه جهت رفت وآمد به شهر الشتر با مشکلات زیادی مواجه می شوند

و می طلبد رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نسبت به بازگشت وانتقال خدمات کشاورزی بسطام که حق قانونی این منطقه می باشد اقدام کند تا شاهد روز افزون تولید محصولات کشاورزی دراین منطقه کشاورز خیز باشیم.

سجادجوانمرد/خبرنگار