در جدیدترین گاف در خصوص عدم توجه به کارکنان بانک ها می توان اعمال سلیقه در بی توجهی به مصوبات استانداری ها ودولت اشاره کرد.

واین وضعیت در استان لرستان به مراتب در کج سلیقگی شورای هماهنگی بانک ها استان لرستان به مراتب دیده می شود.

متاسفانه این روزها بانک ها علیرغم همه خدمات مفید و مطلوب به کلیه اقشار جامعه همواره مورد هجمه وبی مهری های بی شمار قرار می گیرند و دیوار کوتاه تر ازکارکنان بانک ها در هجمه و خم کردن قانون در عدم توجه به مطالبات این قشر خدمتگذار دیده نمی شود.

عدم توجه به مصوبات دولت و استانداری ها در تعطیلی ایام کرونا،آلودگی ها ،کمبود حامل های انرژی همچون برق و گازواعمال سلیقه و خم کردن قانون توسط رئیس شورای هماهنگی بانک های استان باعث نارضایتی شدید کارکنان بانک ها شدند.

در حالی در این ایام سخت زمستان با توجه به کمبود شدید حامل های انرژی با تعطیلی نج شنبه های ادارات در استان شاهد صرف جویی در مصرف گاز و برق خواهیم بود این قانون بدون هیچ دلیل موجه ی در بانک های استان لرستان اجرا نمی شود.

این در حالیست مصوبات کاهش سات کاری تعطیلی ادارات و بانک ها در سایر استان ها همچون قم،کهکیلویه بویر احمد،زنجان ،همدان،البرزو……اجرا می شود و قانون یک بام و دو هوای شورای هماهنگی بانک های استان جای تامل  وسئوال فراوان دارد.

برخی کارکنان بانک ا با تماس با خبرنگاران ما خواستار رفع این کج سلیقگی ها در اجرای مصوبات دولت و استانداری ها شدند.

برخی کارمندان بانک ها با اشاره به عدم اجرای قانون در بانک ها تصریح کردند:کارکنان بانک‌ها مانند تمام ادارات از مزایا و حقوق قانون خدمات کشوری برخوردار هستند ولی متاسفانه در تمام شرایط باید در محل کار حاضر حضور داشته  وادارات در کرونا، سرما، آلودگی هوا، ریزگردها بعضا تعطیل می‌شوند ولی کارکنان بانک‌ها باید در محل کار حاضر باشند. تمام ادارات دو روز در هفته تعطیل هستند. چرا کارکنان بانک و خانواده‌هایشان در سختی‌ها تنها می‌مانند؟

بانک‌ها جزو مشاغل سخت و از فرسایشی‌ترین کارهای اداری هستند و کارکنان بانک‌ها در معرض انواع فشار و استرس در محیط کاری هستند. لذا با توجه به وجود درگاه‌های مختلف و امکانات امروزی جهت برخورداری مشتریان، خواهشمند است بازنگری جهت قرار گرفتن بانکها در تعطیلی روزهای پنجشنبه صورت گیرد.