اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشخص شدند/ جای خالی نمایندگان لرستان در کمیسیون های تخصصی!

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد ،براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از تقدیم سند مالی کشور توسط دولت، کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را براساس رای‌گیری انتخاب می‌کنند که در این میان از هر کمیسیون 3 نماینده و از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 9 نماینده مشخص می‌شوند

براین اساس بعد از تحویل لایحه بودجه سال 1402 به قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعضای خود را برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده انتخاب کردند که نام نمایندگان لرستان در هیچ یک از این کمیسیون‌ها به چشم نمی‌خورد!

سجاد جوانمرد/خبرنگار