مدیرکل دیوان محاسبات لرستان افشاگری کرد:

2 هزار میلیارد تومان از عملکرد ادارات لرستان به دیوان محاسبات منعکس نشده است

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد مظفر جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: مبلغی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در بررسی های دیوان محاسبات، شناسایی و احصاء شده است که در عملکرد بعضی از دستگاههای اجرایی استان ثبت و منعکس نشده است.

 

وی تصریح کرد: امروز بیش از 51 درصد مبلغ قراردادها و معاملات  دولتی و  پرداخت‌های صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی استان در این سامانه ثبت و افشا نشده که نقض قوانین و مقررات جاری کشور است که در این خصوص  باید پاسخگو باشند و در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و اشکالات خود اقدام نمایند

 

سجادجوانمرد/خبرنگار