رئیس مجمع نمایندگان لرستان در توئیتی نوشت: مجلس انقلابی، دولت مردمی و استانداران موظف‌اند به وظایف مصرح در قانون اساسی بدون توجه به هیاهوهای کاذب در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در راه نیل به رضایتمندی مردم عزیزمان همت والای خویش را معطوف سازند.

به گزارش صدای منتقد، فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان لرستان در توئیتی خواستار بی توجهی دولت و استانداران به هیاهوهای کاذب و انجام وظایف از سوی آنها به منظور کسب رضایت مردم شد.

متن این توئیت به شرح زیر است؛

‏فریادها باید بر مدار حق جویی،حق گویی، حق طلبی و دوری از منیت‌ها باشد. مجلس انقلابی، دولت مردمی و استانداران موظف‌اند به وظایف مصرح در قانون اساسی بدون توجه به هیاهوهای کاذب در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در راه نیل به رضایتمندی مردم عزیزمان همت والای خویش را معطوف سازند.