استاندار لرستان از آمادگی یک شرکت چینی برای سرمایه گذاری در این استان خبر داد.

به گزارش صدای منتقد، فرهاد زیویار امروز دوشنبه با اشاره به دیدار سرمایه گذاران چینی، اظهار داشت: این سرمایه گذاران در قالب شرکت «اکسیر آلیاژ پایا» برای سرمایه گذاری در استان با مقام اجرایی ارشد استان لرستان دیدار کردند.

وی، گفت: بر این اساس و در این دیدار مذاکرات و صحبت‌های مقدماتی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه در استان انجام شد.

استاندار لرستان، گفت: ما از سرمایه گذاری در استان لرستان استقبال می‌کنیم اما برای نهایی شدن آن باید تمامی جوانب را در نظر گرفت.

زیویار، عنوان کرد: شرکت چینی می‌بایست درخواست خود برای احداث کارخانه را اعلام کنند تا پیگیری‌های بعدی آن انجام شود.

وی، ادامه داد: با توجه به بار آلودگی این صنعت، باید تمامی جوانب زیست محیطی آن در نظر گرفته شود.

استاندار لرستان، تأکید کرد: نگاه ما به اجرای این طرح خوش بینانه است اما شرایط مردم و استان لرستان باید لحاظ شود.