رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از روند ساخت بیمارستان در حال ساخت گهر شهرستان دورودبازدید کرد.

به گزارش  خبرنگارصدای منتقد،دکتر بهرام دلفان رییس دانشگاه  از بیمارستان در حال ساخت گهر دورود بازدید و از نزدیک چگونگی روند ساخت و پیشرفت فیزیکی این بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داد و گفت :پیشرفت فیزیکی بیمارستان گهر خوب و امیدوار کننده است و در روز تعطیل کارگران مشغول بکار و پروژه فعال می باشد.

در این بازدید دکتر علی فرهادی معاون توسعه ومدیریت منابع و دکتر علی بختیاری معاون درمان دانشگاه حضور داشتند .

گفتنی است ، بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی گهر در پنج طبقه با زیر بنا ۲۶ هزار متر مربع و در مساحتی بالغ بر ۱۰ هکتار با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت می باشد .

خبر از:رزیتا یعقوب زاده