در نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی استان لرستان، بر اصالت سنجی نشان استاندارد تاکید شد.

به گزارش  صدای منتقد، در نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی استان که در محل استانداری لرستان برگزار شد، قنبریان مدیرکل استاندارد ضمن اشاره به فرآیند صدور پروانه استاندارد برای کالاها و خدمات، گفت: هنگام اعطای نشان استاندارد به یک فرآورده، کد ده رقمی به عنوان جزیی از نشان استاندارد، برای رهگیری به آن اختصاص داده می شود.

وی افزود: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان و پیشگیری از درج نشان جعلی استاندارد بر روی کالاها، می توان از طریق پیامک کد ده رقمی زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی 10001517 ، اطلاعاتی شامل نام واحد تولیدی، نام محصول، وضعیت پروانه استاندارد و تاریخ انقضای آن را دریافت کرد و از اصالت و اعتبار نشان استاندارد، اطمینان حاصل نمود.