معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان توسعه مشارکت های اجتماعی ودیدار و گفت وگو با جوانان استان را اهداف سفر خود به لرستان عنوان کرد.

به گزارش صدای منتقد ؛  دکتر وحید یامین پور روز سه شنبه در جریان سفر به لرستان و در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه  دو هدف اصلی و عمده در سفر به لرستان داریم   ، اظهار کرد: این سفر در ادامه سفر های استانی ستاد امور جوانان  در استان های مختلف کشور انجام می گیرد .

او با بیان اینکه سفر به لرستان نیز مقداری به تاخیر افتاد ولی توفیقی شد که امروز در خدمت مردم وجوانان این استان هم باشیم ،افزود: برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان  با حضور استاندار محترم لرستان ازجمله  برنامه های امروز  است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان گفت: همچنین  در خصوص توسعه حوزه مشارکت های اجتماعی  و  کمیته های سامانه ازدواج و دیگر مسائل تصمیماتی گرفته خواهد شد.

تفاقات ۲ ماه اخیر یک طرح و پروژه است

وی افزود: در واقع این امر معرکه نزاع بین دو نوع حکمرانی است، در چارچوب مطالعات شرق شناسانه و پسا استعماری گفته می‌شود که در چنین جهانی که مؤلفه سوم اعمال قدرت که گفتمان است از طریق رسانه‌ها پررنگ می‌شود، تمام کنش‌های اجتماعی و سیاسی طراحی می‌شود توسط این جامعه شبکه ای، هیچ رویداد و تحولی درون زا و طبیعی نیست، همه چیز یک طرح و یک برنامه ریزی است، الان مسئله‌ای در این دو ماه در کشور با آن مواجه هستیم، نزاعی بین متفکرین است، بعضی‌ها می‌گویند با انقلاب اجتماعی مواجه هستیم، بعضی‌ها می‌گویند با یک جنبش اجتماعی مواجه هستیم، وقتی می‌گوئیم جنبش یا انقلاب، یعنی اینکه این اتفاق، یک اتفاق درون زا و طبیعی است، خود به خود روی داد و ناشی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است، اما در چارچوبی که گفتم، در کشور ایران و کشورهای شبیه ایران هیچ اتفاقی خود به خود روی نمی‌دهد، درون زا و طبیعی نیست، تمام این اتفاقات طرح و پروژه است و برای آن فکر شده، فرهنگ در متن سیاست معنا پیدا می‌کند، نمی‌توانیم بگوییم تحول فرهنگی و اجتماعی بود، تحولات فرهنگی و اجتماعی در متن سیاست معنا پیدا می‌کنند.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: آنچه که روی داده گذاشتن و متولد کردن و زایش یک پدیده اجتماعی و فرهنگی در متن سیاست، آن هم از طریق رسانه‌ها و با هدف ایجاد خلل در حکمرانی ملی است، آنچه که در ماههای اخیر روی داده یک اتفاق درون زا، طبیعی و انقلاب اجتماعی نیست، بلکه یک، طرح، نقشه و یک پدیده تحمیلی فرهنگی در متن سیاست بین الملل است که از طریق رسانه متولد می‌شود.

یامین پور تصریح کرد: اما آنچه که گفتم به معنای این نیست که پدیده‌های این چنینی که در متن سیاست توسط رسانه‌ها متولد می‌شوند، هیچ مبنای اجتماعی ندارند، زمینه‌ای دارد، هر اتفاقی یک زمینه اجتماعی دارد، اما درون زا نیست، یک اتفاق میانی این زمینه را تبدیل به رویداد می‌کند، عده‌ای در خیابان می آیند، یک سری شعارها شکل می‌گیرد، یک سری نارضایتی‌ها اوج می‌گیرد.

دکتر یامین پور در پایان  دیدار با اقشار مختلف جوانان در دانشگاه لرستان و  فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان را از دیگر اهداف سفر خود به لرستان برشمرد.