پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد:عرصه مطالبه‌گری یا همان سپهرفعالیت کنش‌گران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که امروزه به مدد رشد فناوری اطلاعات، بیش از هرزمان دیگری در فضای مجازی نمود و مجال بروز یافته است، از ضروریات زیست اجتماعی و مملکت‌داری در دنیای امروز و لازمه رشد و پیشرفت جوامع است.
در واقع مطالبه گران و کنش‌گران، عناصر پیش برنده امور جامعه و چشمان ناظر و تیزبینی هستند که امورات مختلف جامعه را رصد نموده و بر عملکرد مسئولین امور نظارت دارند تا از مسیر صلاح خارج نشوند.
لذا وجود چنین نیروی پیش برنده و قوه نظارتی آزاد و شناوری در جامعه، با کارکرد صحیح می‌تواند مانع از لغزش مسئولین شده و موجبات اصلاح امور را فراهم آورد.
این جملات از آن روی عرض شد که برای خویشتن یادآور شده باشم که عرصه مطالبه‌گری و مطالبه گران چقدر برای جوامع اهمیت دارند و ضرورت وجودشان تا چه حد است.
اما یک مسأله مهم و حساس وجود دارد که باید همیشه مد نظر باشد و آنهم ظرأفت کار و توجه به اصول و شیوه‌های مطالبه‌گری ست که اگر رعایت نشود، مطالبه‌گری را دچار معایب و مفاسدی می‌کند که ممکن است تبعات جبران ناپذیری به بار آورد.
در واقع مطالبه‌گری مانند شمشیری دو دم است که باید با دقت و با رعایت اصول از آن استفاده برد وگر نه موجب پیشرفت و توسعه که نخواهد شد، هیچ، بلکه معضلات و مسائل جدیدی را موجب و موجد خواهد شد.
تقریباً شبیه آنچه که ما امروزه در استان شاهد آن هستیم!

امروزه فضای مطالبه‌گری در استان بیش از هر زمان دیگری سیاسی و سیاست‌زده شده و این یک معنایش این است که مقوله سیاست بیشتر از هر بخش دیگری کانون توجه کنش‌گران و مطالبه گران شده است.
آمار متقن و مستندی از کمیت و کیفیت مطالب منتشر شده توسط کنش‌گران و مطالبه گران در فضای مجازی که در چند روز گذشته منتشر شد، در دست نیست، اما براحتی می‌توان ادعا کرد که حجم بسیار بالایی از مطالبه‌گری در این ایام به حوزه سیاست و مسأله خاص انتصابات محدود گشته و این برای پیشرفت استان و فضای مطالبه‌گری فاجعه محسوب می‌شود.
در عوض فربهی مقوله سیاست در عالم مطالبه‌گری ما با نحیف بودن مقولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی مواجهیم و تعادلی بین فعالیت کنش‌گران این حوزه با مطالبه گران در دیگر حوزه‌های دیده نمی‌شود.
بیان و نشر گسترده مطالب صرفاً سیاسی که مسئولان را به چالش می‌کشد، نه برنامه‌ها و روش‌ها را، نمی‌تواند به پیشرفت و رشد استان بیانجامد و چه بسا موجبات سردرگمی، بی‌انگیزگی و دلسردی آنان را هم فراهم آورد.
وقتی یک مسئول ( هر کسی و از هر طیف و گرایشی و در هر دولتی) که شبانه روز بر امور و انجام وظایف محوله اهتمام داشته باشد، بجای اینکه عملکردش مورد تحلیل، بررسی و نقد منصفانه قرار گیرد، وجودش مورد نقد غیرمنصفانه، غیر اخلاقی و تخریب قرار گیرد، ممکن است که جا بزند و از انگیزه‌های خدمت تهی گردد.
چنانچه این روند در یک جامعه چند دور پشت سر هم تکرار گردد موجب شکل‌گیری این ذهنیت در بین مدیران حرفه‌ای و کارآمد کشور می‌شود که فلان جا محل خدمت نیست و نمی‌توان در آن کار کرد!
لذا مطالبه‌گری اگر بر اساس اصول و به روش‌های صحیح انجام نپذیرد، بی‌تردید به تخریب، تنش، لجاجت، خصومت، درگیری و بحران‌های جدیدتر میانجامد.
تنش و درگیری بین کنشگران و مطالبه گران از یک سو و مسئولین امور از سوی دیگر نه تنها قدرت و توان این دو را به ضعف می‌کشاند، بلکه منافع عمومی مردم و فرصت‌های طلایی برای پیشرفت و توسعه را می‌سوزاند و طبیعی است که این وضعیت به نفع هیچ کس نخواهد بود.
مشکل امروز استان ما عدم مطالبه‌گری نیست، بلکه عدم مطالبه‌گری صحیح و توسعه گراست.
امروزه نیاز لرستان پر استعداد و غنی از منابع، اما محروم! ، مطالبه‌گری توسعه گرا ست.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا همواره متوجه است که وارد فضای تخریب نشود.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا با در نظر گرفتن همه جوانب امر و رعایت قانون و حفظ حرمت‌ها و با اخلاقی‌ترین روش‌ها مطالبه می‌کند.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا درست می‌فهمد، درست تحلیل می‌کند و درست نقد را بیان می‌کند.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا از برخورد تند و تیز و از نگاه یکجانبه برحذر است.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا فرصت‌شناس است نه فرصت طلب.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا دنبال وحدت و همگرایی ست نه خودبینی و واگرایی.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا، هرگز منافع عمومی و همگانی را فدای منافع شخصی، گروهی، حزبی و محفلی نمی‌کند.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا‌اندیشه ورز است، منطقی و هوشمندانه حرف می‌زند.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا پشت حرف‌هایش استدلال و دلیل نهفته است.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا از جار و جنجال و براه انداختن دعوا دوری می‌کند.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا در پس انتقاد و مطالبه‌اش، پیشنهاد و راه حل ارایه می‌دهد.
✅ مطالبه‌گری توسعه گرا از پس بررسی راه حل‌ها و تجربیات مختلف نمود پیدا می‌کند.
✅ اگر به مطالبه‌گری بعنوان یکی از مصادیق فریضه الهی امربه معروف و نهی از منکر نگاه کنیم خیلی از مسائل در این مبحث حل می‌شود.
مقام معظم رهبری در یک سخنرانی در جمع جوانان انقلابی می‌فرمایند: انقلابی‌گری طوری است که اگر فرد انقلابی انتقادی از اوضاع و یا اعتراضی به آن داشته باشد، راه حلی هم برای انتقاد خود دارد….
ضمن تقاضا از همه مطالبه گران انقلابی و دغدغه‌مندان توسعه لرستان، برای مطالعه فرمایشات رهبری معظم انقلاب در این مبحث، ‌ایشان در ادامه می‌فرمایند، مواظب باشیم در مطالبه‌گری با دشمن مخرج مشترک پیدا نکنیم، یعنی مواظب سوءاستفاده دشمنان و مخالفان باشیم و این ظرأفت و حساسیت مطالبه‌گری را می‌رساند.
در آنسوی خط اما مسئولین هم باید مطالبه گران را دریابند و درک صحیحی از مطالبات کنشگران داشته باشند.
مسئولین درستکار و انقلابی باید مطالبه گران را یار و یاور خود بدانند و از مطالب و پیشنهادات آنان برای اصلاح امور و پیشرفت استفاده برند.
مسئولین فرصت‌شناس و خدمتگزار، تلاش می‌کنند از پیشنهادات و نقد‌های دلسوزانه مطالبه گران برای حل مشکلات استفاده برند.
ضمن تشکر از همه کنش‌گران و مطالبه گران دغدغه‌مند که انصافا گاهی در برابر هنر نوشتاری و محتوای مطالبشان جز تحسین چیزی نمی‌توان گفت، ‌امید است با پرداختن به مشکلات اساسی استان با روش‌های صحیح و اخلاقی، با هدف اصلاح و پیشرفت بتوانیم در توسعه و آبادانی لرستان مؤثر ظاهر شویم که راه توسعه و پیشرفت لرستان تنها از مسیر امنیت، آرامش، اخلاق، اتحاد، همگرایی و همکاری و وحدت امکانپذیر است.
دکتر محمد آریانپور: