“فاطمه مقصودی” نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان لرستان در مجلس انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی صدای منتقد؛ با رای نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی ، فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ر یس مجمع نمایندگان لرستان انتخاب شد.

پیش از این مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد وچگنی  در مجلس شورای اسلامی ریاست  مجمع نمایندگان لرستان را برعهده داشت.