مدیر عامل شرکت گاز لرستان گفت: هدر رفت گاز در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته و از ۵.۴ درصد به ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقداز روابط عمومی شرکت گاز لرستان گودرزی افزود: شرکت گاز لرستان با کالیبراسیون دقیق سیستم های اندازه گیری، پایش مستمر ایستگاهای اندازه گیری بخش های صنعتی و کنتورهای خانگی، برنامه ریزی رفع نشتی و استفاده از کنتورهای ارتقا یافته موفق به کاهش هدر رفت شده است.

وی ادامه داد: کاهش هدر رفت گاز در لرستان از ۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده که نشان دهنده عزم جدی جهت اقدامات کارشناسی، پایش جدی شبکه و تاسیسات در راستای جلوگیری از هدر رفت گاز است.

گودرزی اضافه کرد: شرکت گاز لرستان سال ۱۴۰۰ در ردیف شرکت های برتر کشور در زمینه کاهش هدر رفت گاز قرار گرفته است.

هم اکنون ۵۷۷ هزار و ۲۲۷ مشترک گاز در لرستان وجود دارد که از این مجموع ۵۴۵ هزار و ۷۶۴ مشترک خانگی، ۱۹۸۵ مشترک صنعتی و ۲۹ هزار و ۴۷۸ مشترک عمومی هستند و سه ماهه ابتدای امسال بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مشترک جدید گاز طبیعی در لرستان خدمات دریافت کرده اند.