مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از انواع کپسول خاموش کننده‌ها در محوطه نورد سرد در راستای آمادگی همه‌جانبه و ارتقاء سطح آگاهی نیروهای انسانی، امدادی و خدمات‌رسان در مواجهه با بحران‌های احتمالی  به همت مدیریت ،حراست  و تدارکات مدیریت شعب استان لرستان در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش  پایگاه خبری وتحلیلی طلوع افلاک ، این مانور عملیاتی با نظرت وبرنامه ریزی حوزه حراست و تدارکات استان با برنامه ریزی داریوش طولابی ،غفور حیدری ،مجید نیک زاد ومهدی نوروزی با مدرسی آقای امرایی از شرکت آتش کوب بیستون با حضور همکاران مدیریت شعب با تدریس تئوری و عملی مدرس دوره با کاربرد بسیار مطلوب در خرم آباد برگزار شد.

مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از انواع کپسول خاموش کننده‌ها در محوطه نورد سرد در راستای آمادگی همه‌جانبه و ارتقاء سطح آگاهی نیروهای انسانی، امدادی و خدمات‌رسان در مواجهه با بحران‌های احتمالی و همچنین تقویت و کارآمدی نیروهای عملیاتی و نیروهای امدادی و خدمات‌رسان جهت آمادگی آنها برای مواجهه با حوادث واقعی به منظور افزایش ضریب ایمنی در مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان برگزار گردید.