به گزارش ر صدای منتقد، با هدف صیانت از منابع آب استان و در راستای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان در مورخ ۶ تیرماه با حضور مدیران دفاتر حفاظت از منابع آب و تاسیسات آبی، گروه‌های گشت و بازرسی شهرستانهای دورود، ازنا و بروجرد و پرسنل نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری ادوات و تجهیزات برداشت آب از پشت سد مروک شامل موتور تلمبه، سیستم فیلتراسیون، تابلو برق و لوله انتقال آب پنج متخلفی که اقدام به کشت محصولات پر آب طلبی مانند هندوانه و برنج نموده بودند گردید. همچنین کشت برنج یکی از متخلفین نیز با اقدام شخصی خود قلع و قمع گردید.