پایگاه خبری صدای منتقد: در یک اقدام فرهنگی در خور تحسین هیات دومیدانی لرستان از حامد حدادادی پر افتخارترین دومیدانی کار ایران با اهدائ لباس وکلاه محلی لری تقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای منتقد، در خلال برگزاری مسابقات دومیدانی قهرمانی کشور در خرم آباد به نمایندگی از جامعه بزرگ دومیدانی لرستان وتوسط دکتر حسین رحمتی، سیاوش سپهوند وایرج سپهوند نشان وهویت با اصالت مردم لرستان، کلاه، شال وستره به حامد حدادی اهدا واز وی تقدیر شد.

حامد حدادی برخوردشایسته ودر خور تحسین مردم لرستان را ستود ولرستان رامهد تمدن،مهمانوازی، مرام ومردانگی عنوان کرد.

وی از استقبال بی نظیر هواداران ورزش لرستان از وی اظهار شگفتی کردوبااعلام این نکته که لرستان با توجه به آب وهوای معتدل وامکانات وشرایط خاص به همت مسئولان اداره کل ورزش وهیات دومیدانی می تواند میزبان شایسته برای اردوی تیم ملی ایران در آینده نزدیک باشد.

حدادی هیات دومیدانی لرستان را یک الگوی مناسب برای هیات های دومیدانی کشور عنوان کرد وحضور سیاوش سپهوند ودکتر حسین رحمتی را برای ورزش دومیدانی لرستان یک گوهر گرانبها ونگینی ارزشمند عنوان کرد.

خبر: محمود داودی نژاد