پایگاه خبری صدای منتقد: استان لرستان از نظر شاخص فلاکت از استانهای اول یا نزدیک به اول کشور است .هر کسی کمی مبانی توسعه را خوانده باشد مفهوم ضریب فلاکت را به خوبی می فهمد.

امار بالای بیکاری فقرو مهاجرت نیروی کار یا همان نیروی جوان وآوره شدن در شهرهای بزرگ با هزاران مشکلات اقتصادی اجتماعی فرهنگی مفهومیست که سالهای سال است جوانان وتحصیلکردگان این استان با آن دست و پنجه نرم میکنند .

واما……… دکتر زیویار اولین استاندار بومی ودغدمه مند لرستان کسی که با این وضعیت بیش از هر استانداری آشنایی دارد.

چرا که از جنس همین مردم با گویش لری و مهربانی زاید الوصف ایلیاتی با مردم سخن میگوید مثل همه ماها دردمند وبا غیرت لری شب وروز در حال مدیریت استان است .استعدادهای نهفته وبلقوه را میشناسد منابع طبیعی وخدا دی را لمس می‌کند آمیخته با فرهنگ اصیل همین مردم است همگان باید بدانند چرا از این استاندار حمایت میکنیم حمایت ما نه فقط بخاطر بومی بودن که به خاطر دوندگی وتلاشی است که از عمق جان انجام میدهد .

بسترهایی که تاکنون دکتر زیویار موفق به شکستن قفلهای آنها شده به شرح زیر اند. 1- سد معشوره ابر پروژه آبی غرب استان پروژه ای که از اول انقلاب تاکنون قفل آن باز نشده با ورود دکتر زیویار استاندار انقلابی به عرصه مدیریت ارشد استان ودر اولویت قرار دادن آن با مذاکرات پیدا و پنهان وتلاش مضاعف قفل آن را باز کرد تصویب وتخصیص اعتبار ساخت این ابر پروژه آبی که رونق اقتصادی غرب استان را به دنبال دارد واقتصاد شهرستانهای کوهدشت چگنی رومشگان وپلدختر را شکوفا می‌کند .وامادکتر باید پروژه تکمیل کننده این طرح را که زه کشی وکانال کشی زمینهای پایین دست سد می‌باشد را همزمان با ساخت سد استارت بزند 2-استارت پروژه به خواب رفته راه آهن استان نخبگان واندیشمندان واقفن راه وراه آهن از ارکان اصلی توسعه هر استانی است و اینجا درایت وهوش واعتقاد و اراده راسخ استاندار به توسعه استان وبرون رفت از فقر وفلاکت با این پروژه‌ها استارت میخورند 3-احیا وعملیاتی نمودن کارگاههای موجود در شهرکهای صنعتی. توسعه در هر منطقه ای با اشتغال و تولید ارتباط مستقیم دارد اگر استاندار که عزم خود را برای راه اندازی کارخانه ها وکارگاهها ی تعطیل شده استان جزم کرده وبا برنامه ریزی دقیق وهدف گذاری مشخص موفق به باز کردن این قفل نیز بشود که میتواند . به قطع ویقین بخش عمده معضل بیکاری این استان حل ورونق اقتصادی شکل خواهد گرفت 4-توسعه صادرات و واردات باکشورهای همسایه حلقه مفقوده تولید وایجاد اشتغال است . که استاندار محترم ومعاون اقتصادی پر تلاش ایشان جناب آقای ابراهیمی با برگزاری جلسات ودعوت از تجار وکانونهای اقتصادی و تجاری ومذاکره اتاق بازرگانی استان با اتاق بازرگانی کشورهای همجوار در حال باز کردن این قفل اثرگذار در استان است. 5-توسعه گردشگری بعنوان شاه کلید توسعه استان. برگزاری همایش اقوام در لرستان وعوت از روسای تشکل‌های حرفه ای وصنوف گردشگری سراسر کشور وحضور معاون عمرانی پر تلاش وانقلابی لرستان به همراه معاون گردشگری وزیر گردشگری و میراث فرهنگی وباحضور شخص استاندار در همایش اقوام ایرانی در قلعه فلک الاافلاک وسخنان دقیق ایشان در خصوص توسعه این صنعت باتوجه به تمام مواهب طبیعی تاریخی وموقعیت جغرافیایی نیز از نشانه های انتخاب هوشمندانه دکتر زیویار بعنوان استانداری که شاه بیت کلید توسعه استان است را از تدابیرویژه ایشان می دانیم حال استانداری با این همه ظرفیت توان تحرک و برنامه با اینکه کمتر از یکسال است سکان مدیریت ارشد این استان را به دست گرفته وبا تلاش شبانه روزی ودلسوزی زاید الوصف وغیرت وجوانمردی لری کمر همت به توسعه استان بسته ودر این مدت کم به اندازه عمر4ساله یک استاندار اعتبارات عمرانی وملی را جذب نموده .

سوال بنده از منتقدین استاندار این است برا اساس کدام شاخص ومنطق و ادبیات از این برادر انقلابی انتقاد می‌کنند .عدد ورقم و تعداد وحجم فعالیتهاوپروژهای فعال شده توسط استاندار معرزز وتیم مدیریت استان را در کفه ترازوی عدالت افکار عمومی قرار دهیم و هجمه های ناجوانمردانه و انتقادهای بغض آلود منتقدین را در کفه دیگر این ترازو ، افکار عمومی را به قضاوت فرا بخوانیم تا مردم که ولی نعمت این نظام هستند قضاوت کنند. تدابیر ویژه دکتر زیویار جهت حل مشکلات استان نسخه شفا بخش دردهای مزمنی است که لرستان سالهاست به آن گریبانگیر است.

وجدانهای بیدار انسانهای آزاده جواب منتقدین استاندار را با حمایت عمومی از مدیریت ارشد استان خواهد داد .پس لطفا تخصیصهای داده شده به استان را که با تلاش شبانه روزی دکتر زیویار برای استان اخذ شده را با دوره چندساله استاندارن قبلی مقایسه فرمایید .

مجتبی کلانتری کارشناس سیاسی فرهنگی لرستان