پایگاه خبری صدای منتقد: در حالی این روزها شهرخرم آباد از نظر خدمات مطلوب شهری، توسعه سرانه فضای سبز و… در جایگاه مطلوبی قرار ندارد رشد بیش از ۴۰۰درصدی عوارض شهری در بک سال توجیه قابل قبولی برای مدیریت شهری در خرم آباد نیست. 

نکته قابل توجه افزایش قابل توجه عوارض نوسازی وبهسازی در شهرداری ومدیریت شهری در خرم آباد که می تواند شائبه‌برانگیز باشد همچنین این افزایش عوارض از منظر عمومی نیز چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.

نرخ عوارض ساختمانی و صدور پروانه یکی از مولفه های مهم در تامین بخشی از بودجه مورد نیاز شهرداری ها به شمار می رود البته نباید در این زمینه به گونه ای سیاستگذاری شود که مردم و فعالان صنعت ساختمانی به طرق مختلف از پرداخت عوارض و پیگیری صدور پروانه ساخت و ساز اجتناب نمایند.