نظام سلطه پس از آزمودن کشور با جنگ سخت جنگ نرم تهاجم فرهنگی اکنون مرحله پیچیده ای از جنگ ترکیبی با کمک هوش مصنوعی با استفاده از بسترهای اجتماعی برعلیه نظام را کلید زده و هرروز دراین فضای ولنگار مجازی یک خبررا تیتر کرده ولشگر مجازی استکبار آگاهانه با بازنشر آن وعده ای هم از رونا آگاهی با ریختن آب به آسیاب دشمن در حال کمک به جبهه کفر نفاق واختناق در کشورند ۰

شاه کلید این عملیات ترکیبی چند وجهی تخریب چهرهای خدوم‌ومدیران کارآمد نظام است واز جمله اهداف این تهاجم بدبین کردن مردم به مسئولین دلسوز انقلاب وخالی کردن فرماندهان لشکر جبهه مقاومت وتنها گذاشتن رهبری برای هجمه نهایی، پول عربستان تکنولوژی رسانه ای صهیونیسم بین المللی ونقشه های شیطانی استعمار پیر انگلستان در این عملیات نقش آفرینی خاصی دارند ۰

هدف اینبار چهره مبارز خستگی ناپذیر همه عرصه های خدمت دکتر محمدباقر قالیباف است که هم جبهه خارجی هم تا آگاهان جبهه داخلی وهم تیم رقیب در یک هماهنگی اشکار با هجمه شدید در حال تخریب این مدیر کارآمد نظام شب وروز در حال حمله بی امان هستند ۰

امروزه استراتژی مدیریتی قالیباف وتوان بالای وی در مدیریت کلان کشور با ارایه راهکارهایی در مجلس لرزه بر اندام خیلی‌ها انداخته واگر ترمز این توان کشیده نشود حنای آنان برای آینده نزد مردم رنگی نخواهد داشت و باید با تمام توان این چهره تخریب وبه کناری گذاشته شود تا ایادی استعمار فضای نفس کشیدن در کشور را داشته باشد. یادمان نرود جناب دکتر قالیباف با از خود گذشتگی مثال زدنی جهت پیروزی جریان ولایت مدار دوبار از عرصه انتخابات کنار رفت تا جریان ولایت مدار در عرصه انتخابات پیروز شود و کمتر کسی این از خودگذشتگی را از خود نشان خواهد داد ۰

قطعا به مانند شهید بهشتی تاریخ از دکتر قالیباف بعنوان سردار مظلوم کشور یاد خواهد کرد همانطور که امیر کبیر بخش بزرگی ازتاریخ غیرت شجاعت سلامت صلابت کشور است قالیباف را باید قوی ترین کارآمدترین باتدبیر ترین شجاع ترین ودرعین حال مظلوم ترین دانست وقطعا تاریخ در آینده این را خواهد نوشت ۰

هرجا دکتر قالیباف به عرصه مدیریتی کشور ورود کرد تحول عظیم ایجاد نمود به یاد دارم که نیروی انتظامی را به سرعت متحول وبه سوی تخصصی شدن سوق داد تحولی همه جانبه اعم از نیروی انسانی وتشکیلاتی وغیره تخصصی شدن بخشهای متعدد شهری وغیرشهری مثل آگاهی راهنمایی و رانندگی وهنگ های مرزی!!!!

توجه به معیشت نیرو وافتتاح بانک در نیروی انتظامی، حضور مقتدرانه ایشان در عرصه مدیریت شهری بعنوان شهردار کلانشهر تهران و ایجاد تحول بزرگ در شهر تهران بخصوص مناطق جنوبی سرعت تکمیل فازهای متعدد مترو زیر گذرها رو گذرهها واتوبان های عریض و طویل ودر یک کلام تبدیل کل

اگر نبود مدیریت کلان این سردار بزرگ عرصه مدیریتی کشور چه بسا میبایست خیلی سالها پیش پایتخت کشور به دلیل مشکلات زیست محیطی ترافیکی وشهری وووووو به مکان دیگری نقل مکان می کرد ۰

امروز که این سردار بزرگ با درایت و مدیریت عالی وهدایت مجلس به سمت اصلاح ساختار اداری مالی و برنامه و بودجه ای ودر یک کلام مدرنیزه سازی وچابکی ساختار کشور دست به کار شده است ۰دشمن برای تخریب این چهره خدوم‌انقلابی ولایی دست روی دست نگذاشته و شبانه روز با حملات وتهاجمات ترکیبی در بستر فضای مجازی در حال ترور این سردار بزرگ انقلاب واسلام است ۰

اگر درعرصه نظامی سردار دلهاحاج قاسم سلیمانی این شهید همیشه جاوید را مالک اشتر علی ع بدانیم قطعا در عرصه مدیریتی وحاکمیتی کشور دکتر قالیباف یکی از مالک اشتترهای علی ع که مظلومانه توسط سه دسته در حال تخریب است دسته اول استعمار واستکبار به سردستگی صهیونیسم وبا پادویی عربستان ومنافقین دسته دوم رقبای بی انصافی که از ترس حذف شدن کلی از عرصه سیاسی کشور تخریب گری را سرلوحه کار وبرنامه خود قرار داده اند ودسته سوم افراد نا آگاه که با بازنشر مطالب دشمن سعی در ملتهب کردن فضای سیاسی ومدیریتی کشور با هدف حذف یاران انقلاب را دارن ۰سفر دختر وداماد دکتر قالیباف به ترکیه با هر نیتی که باشد این هجمه بزرگ به دکتر قالیباف کاری بی ربط واز سر بی انصافیست قطعا گذشت زمان غبار فتنه را کنار زده و حقایق آشکار خواهد شد به امید روزی که سیه روی شود هر که در او غش باشد ۰مجتبی کلانتری فرد کارشناس سیاسی فرهنگی