مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت : اجرای عدالت و مبارزه با فساد دغدغه اصلی در این اداره کل می باشد .

به گزارش  پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، به نقل ازروابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان علی جهانی روز پنجشنبه در جمع کارکنان اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی خرم آباد بر اجرای عدالت و جدان کاری تاکید کرد و گفت : مبارزه با فساد و سالم سازی محیط های کاری تحقق و اجرای منویات و فرامین رهبر معظم دغدغه انقلاب در زمینه مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی از جمله دغدغه اصلی من در این اداره کل می باشد .

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه بایستی نگاهمان را به کار تغییر دهیم تصریح کرد : همه در مقابل مردم مسئولیم و باید در راه خدمت به آنان شبانه روزی تلاش کنیم چرا که نگاه مردم به این اداره نگاهی ضعیف می باشد .

وی با بیان اینکه من از بدنه این مجموعه بودم و امروز نیز خودم را کارمند اداره کل تعاون کار می دانم اظهار داشت : با تلاش و هم فکری همه همکاران در این مجموعه بزرگ سعی می کنم خادم مردم استانم باشم چون از نزدیک دغدغه ها و مشکلاتشان را دیده و لمس کرده ام .