رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی لرستان : در اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر ۱۳۰ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز درمانی شد.

همچنین از ابتدای امسال بیش از ۱۰ تن انواع مواد مخدر کشف و حدود ۴ هزار نفر در قالب قاچاقچی توزیع کننده خرده فروش دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد که در این زمینه حدود ۱۰ هزار نفر معتاد متجاهر نیز جمع آوری و تحویل مراکز درمانی مربوطه شد.