در جلسه ای که با حضور ابراهیم سپهوند رییس هیات آمادگی جسمانی شهرستان خرم آباد برگزار شد مقرر گردید که با همکاری هیأت آمادگی جسمانی استان درخصوص برگزاری مسابقات کارکنان دولت شهرستان خرم آباد که ۱۰ بهمن در بخش بانوان و ۱۱ بهمن در بخش آقایان در سالن شهید چاغروند برگزار می شود در جهت اجرای مطلوب به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان خرم آباد برگزار گردد.
در این جلسه محمد میرزایی رییس هیات در خصوص برگزاری مسابقات استانی آمادگی جسمانی استان در اواخر بهمن خبر داد که بعد از انتخاب تیم های برتر شهرستان ها برگزار می شود و با کادر اجرایی باسابقه و قوی هیأت آمادگی جسمانی نوید برگزاری مسابقات استانی با اهدا جوایز نقدی را در برنامه خود قرار داد.
احمد رستم دخت دبیر ، صبا جلالوند نایب رئیس ، معصومه رک رک کمیته کارکنان ، ابراهیم سپهوند رییس هیات شهرستان خرم آباد و مریم جعفری عضو هیأت رییسه و نایب رئیس کمیته مسابقات حضور داشتند.