به گزارش صدای منتقد ؛ در این راستا به پیشنهاد استاندار لرستان و طی حکمی از طرف وزیر کشور، احسان یاوری به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان منصوب شد.
یاوری قبل از این انتصاب سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان را عهده دار بود که با این حکم به عنوان معاون استاندار منصوب شد.
یاوری دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق و پیش از این ریاست دانشگاه آیت الله بروجردی را عهده دار بوده است.

از ۱۳ شهریور 1401 مجید منعمی نوری به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خدمت می کرد.

انتهای پیام

خبرنگار :امیر محمود داودی نژاد