استان ۱۶ شهید غریب دارد که در ذیل کنگره شهدای لرستان یادواره شهدای غریب برگزار می‌شود.

مسوولین در مقابل لحظه‌های اسارت آزادگان و ایثارگری جانبازان مسئول هستند و باید به جامعه ایثارگر خدمت شود و برای رفع مشکلات آنان اقدامات جدی صورت گیرد.