۲ پروژه فرهنگی راکد ۱۰ ساله استان در سال گذشته مجدد شروع شد، ۴ پروژه فرهنگی در دهه فجر افتتاح می شود.

انتظار می‌رود نگاه ویژه‌ای به زیرساخت‌های فرهنگی، هنری و قرآنی شود.