به گزارش صدای منتقد ازلرستان، با ابلاغ سید آرش قیاسیان مدیرکل ورزش و جوانان استان،محمد نقدی سپهوند بعنوان بازرس هیئت ورزشی جودوی استان منصوب و مشغول بکار شد

شایان به ذکر است محمدنقدی سپهوند دارای لیسانس حقوق و در کارنامه ورزشی وی می توان به مواردی از جمله،مربی درجه1فدراسیون جودو، دبیرهیئت جودو استان،رئیس هیئت جودوی شهرستان خرم اباد، مربی سابق تیم ملی جودو نوجوانان و مربی تیم ملی بزرگسالان کوراش درمسابقات جهانی اشاره کرد