تبلیغات
شرکت گاز لرستان سال ۱۴۰۰ در ردیف شرکت های برتر کشور در زمینه کاهش هدر رفت گاز قرار گرفته است. - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد