تبلیغات
در مراسمی به مناسبت ۲۴ مهر ماه روز ملی پارالمپیک ازورزشکاران جانبازومعلول لرستانی تجلیل شد - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد