گزارش گزارش تصويري كلاس مربيگري bكنفدراسيون فوتبال آسيا در خرم آباد

کلاس مربیگری B  کنفدراسیون فوتبال آسیا با شرکت 24نفر از سراسر ایران به مدرسی حسن سالمی  و حمید معماری در استادیوم تختی خرم آباد در حال برگزاری است.