گزارش تصویری دستگیری و کشف دو باند سرقت به عنف و سلاح و مهمات توسط پلیس مقتدر آگاهی لرستان

دو باند سرقت به عنف و سلاح و مهمات توسط پلیس مقتدر آگاهی لرستان در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، کشف ودستگیر شدند .

 

عکاس :فرشید گله داری