گزارش تصویری برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال لرستان

روز یکشنبه پس از برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال لرستان با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ولی الله خسروی به عنوان رییس هیات فوتبال لرستان انتخاب شد.عکاس :فرشید گله داریhttp://گزارش تصویری برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال لرستان