– فرمانده انتظامي استان از انهدام باند سارقان به عنف در شهرستان خرم آباد خبرداد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري پليس، سردار”يحيي الهي” در تشريح اين خبر بيان داشت: در پي سرقت به عنف در سطح شهر خرم آباد، موضوع بصورت ويژه دردستور کار ماموران پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وي افزود: ماموران با انجام کارهاي اطلاعاتي ۲ نفر اعضاي باند سارقان به عنف را درسطح شهر خرم آباد که در پوشش مسافر کشی اقدام به سرقت طلاجات شهروندان مي کردند را شناسايي و دستگير کردند.

فرمانده انتظامي استان لرستان با اشاره به اينکه سارقان تا کنون به ۱۲ فقره سرقت به عنف اعتراف کرده اند، گفت: در اين رابطه يک مالخر نيز شناسايي و دستگير شد.

سردار الهي در پايان با بيان اينکه مالباختگان شناسايي شده اند خاطر نشان کرد: پليس با قاطعيت با سارقان و متخلفان برخورد قانوني خواهد