مدیرکل صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری لرستان : برای اولین بار ۴۳ بسته مجوز بی نام در لرستان برای واگذاری به بخش خصوصی صادر شده است، حجم سرمایه‌گذاری این مجوزها ۶۲ هزار میلیارد تومان