توزیع لاستیک از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه مستقیم شرکت‌های تولید کننده و واحدهای صنفی در سراسر شهرها و استان‌ها در حال اجراست.

التهاب کمبود لاستیک در کشور برطرف شده است. توزیع و خرید این محصول تسهیل شده و درصدد هستیم تا مشکلات را به حداقل برسانیم.