«فرهادزیویار» استاندار لرستان در دیدار با وزیرکشور آخرین وضعیت پروژه های عمرانی استان را به وزیر کشور گزارش داد

به گزارش صدای منتقد «فرهادزیویار» استاندار لرستان روز سه شنبه با حضور دروزارت کشور با «وزیرکشور» دیدار کرد.

دراین دیدار راهبرهای برگزاری انتخابات پرشور وبا سلامت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری توسط وزیرکشور به استاندار لرستان ابلاغ گردید.

همچنین از مهم ترین مصوبات وپیگیری های استاندارلرستان دراین دیدار پیگیری وضعیت پروژه های عمرانی لرستان جهت سفر «سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهور به این استان بود که قراراست این پروژه های عمرانی عظیم در لرستان همزمان باورود رئیس جمهور به بهره برداری برسد.

 

ارائه گزارش پروژه های عظیم عمرانی لرستان، به خصوص بررسی وضعیت سدتاج امیر شهرستان دلفان از دیگر موضوعات مورد بررسی استاندار لرستان دراین دیدار بود که مقرر گردید، استاندارلرستان ضمن بازدید از این سد آخرین گزارشات تکمیلی وضعیت این پروژه عمرانی«سدتاج امیر»  را به وزیرکشور ابلاغ نماید.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد