, نشستی با حضور مجتبی رومانی رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان و علی نوری رئیس مرکز لرستان شتاسی دانشگاه لرستان در محل دفتر شعبه برگزار گردید.
در این نشست مجتبی رومانی رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان ضمن خیر مقدم و قدردانی از تلاش های جناب دکتر نوری در حوزه لرستان شناسی و لرستان پژوهی در دانشگاه لرستان اظهار داشت با توجه به اهداف این دو مرکز در راستای لرستان شناسی می توان برنامه مدونی تهیه و تدوین نمود که با هم افزایی و انجام فعالیت های مشترک از موازی کاری و دوباره کاری پرهیز نماییم.
ایشان در ادامه افزود بنیاد و مرکز لرستان شناسی می توانند با انجام پژوهش¬های کاربردی، لرستان دیروز را به لرستان امروز و فردا پیوند دهند و برای محققان و پژوهشگران استان کانون علمی باشند
در ادامه این دیدار، علی نوری رئیس مرکز لرستان پژوهی دانشگاه لرستان ضمن اظهاری خرسندی از احیاء بنیاد ایران¬شناسی شعبه لرستان، عنوان نمود مرکز لرستان پژوهی دانشگاه لرستان یک سال و اندی است که فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده و طی این مدت چندین همایش در سطح ملی و استانی برگزار کرده و چند جلد کتاب نیز چاپ کرده است. ایشان نیز ضمن استقبال ازتدوین برنامه های مشترک افزود در حال حاضر این مراکز در استان به جایگاه واقعی خود نرسیده اند؛ لذا لازم است با تلاش و همفکری، ضمن معرفی این دو مرکز به هم استانی های عزیز، از توان دستگاههای اجرایی استان جهت شناساندن ظرفیت های تاریخی، باستانی، طبیعی، اقلیمی و انسانی استان لرستان استفاده کنیم و در راستای انجام طرح های پژوهشی کاربردی و ضروری، گام های موثری برداریم.
در این نشست، تدوین اولویت ها و سپس انجام طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه لرستان شناسی، تشکیل بانک های اطلاعاتی و برگزاری نشست ها و همایش های ضروری، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.