در بین خانواده ما رسمی به عنوان مراجعه به دکتر وجود ندارد، یا دردمان به صورت خودجوش حل می شود  یا به همان درد خواهیم رفت

آنچه اصل است از دیده پنهان است

اخیرا راه علاجی برای ما پیدا شده که به سایرین هم توصیه می کنیم به طور مثال می گویم دل درد دارم می گویند آسپرین بخور حتی اگر بگویم سرطان دارم حتما با آسپرین مداوا خواهد شد.
اخیرا دردهای موجود به خارج بدن سرایت کرده وبه جامعه سرایت کرده  است مثلا بی پولی، فقر، تورم ، بیکاری و گرانی که گویا حلال این مشکلات نیز آسپرین است

مدیران مدام کلنگ می زنند و وعده می دهند من آسپرین می خورم در بین همه نشست های خبری این همه بدبختی و فلاکت در استان را با مدیران نخبه می بینم ولی چه کنم همه را برعکس می خوانم
حال که میزان مصرف این دارو در ما بیشتر شده است به برخی عزیزان نخبه بیعار، بیمار ، بی خیال  نیز در صورت عذاب وجدان این دارو را تجویز می کنیم
امیدواریم بزودی زلزله ای رخ دهد شاید بدبینانه و دعای خیر نباشد اما حداقل ویژگی مثبت زلزله تکان دادن است ، شاید این انر باعث شود جماعت نخبه لرستان با تکانی به خود بیایند و گذشته خود را مرور کنند که کی بوده اند والان چه هستند و خدا را چه دیدی شاید به لطف این شر باین تکان ها و پس لرزهها به سایر استان ها رها شوند و خدمات ارزنده خود را نصیب سایر نقاط کشور عزیز ایران کنند
در پایان خدمت شما عرض کنم مشکل از شما نیست مشکل از بنده حقیر و جماعت بله قربلن گو است  که با گسترش فضای مسموم ((بله قربان)) ((چشم قربان))((هر چه شما بگویید قربان)) ما را به یاد عید قربان می اندازند  و این یعنی هرجا رضااست، فلاکت است و خوش خدمت ها که اوضاع هر گونه بچرخد، باز هم بر فراز تجارب وتبحرشان چنان قیافه ای به خود می گیرند که گویی همان نقش آسپرین باسخ همه مشکلات را در آستین دارندو به راستی که وجدان بیدار هر انسان شریفی از این همه نیرنگ وریا منزجر می شود………………فرشید گله داری